VIZE 2022

Jsme  SEBEVĚDOMÁ A OTEVŘENÁ ŠKOLA S NABÍDKOU.

Naše sebevědomí má vycházet:  

 • z kvalitního a vyváženého vzdělávacího programu odpovídajícího požadavkům dohledné budoucnosti, zahrnujícího aktuální vzdělávací a společenská témata, 
 • z využívání inovativních vzdělávacích forem odpovídajícím modernímu pojetí vzdělávání, jehož se chceme stát regionálním lídrem,
 • ze silného kooperujícího pedagogického týmu a nadstandardního vybavení školy.

V čem má mít základ naše otevřenost?

 • V pozitivně orientovaném podporujícím klimatu školy vycházejícímu ze vzájemného respektu a dobře nastavených pravidel dle motta “Férově, s respektem a s nasazením”,
 • V systematické činnosti školského poradenského pracoviště a dlouhodobém zapojení odborníků jako je školní psycholog, speciální pedagog nebo kariérový poradce.
 • Škola se otevírá spolupráci s regionálními institucemi (zejména základními i středními školami), s vysokými školami a navazuje vztahy i mimo region, 
 • Škola aktivně ovlivňuje dění ve svém městě.

Trvalou nabídkou školy je: 

 •  systematická podpora jednotlivce z hlediska individuálních vzdělávacích potřeb a nadání formou konzultací, doučování, kroužků a preventivních aktivit,
 • výuka s principy pedagogiky Marie Montessori s kontinuální návazností na druhý stupeň,
 • nabídka sportovně orientovaného vzdělávacího programu II. stupně SPORT+ v kooperaci s Gymnáziem Jeseník a sportovními kluby, 
 • ucelený systém kurzů včetně adaptačního, cykloturistického s environmentální tématikou, lyžařského, bruslařského a vodáckého kurzu, 
 • zapojení do mezinárodních vzdělávacích projektů a organizace vzdělávacích zájezdů.