Provoz školní družiny:

Školní družina je v provozu každý pracovní den, kdy probíhá školní vyučování.

Ranní provoz je od 6:00 do 7:50 hod., ale je nutné přijít nejpozději do 7:30 hod. Ranní školní družina je určena pro všechny žáky ZŠ Jeseník, tedy i ty, jež nejsou přihlášeni k zájmové činnosti.

Odpolední družina je po skončení vyučování do 17:00 hod. a je určena pro přihlášené děti.

V době od 13:00 do 14.00 hod. nelze účastníky zájmového vzdělávání uvolňovat ze ŠD, neboť školní družina uskutečňuje svůj hlavní program (časově náročnější organizované aktivity, vycházky, návštěvy kulturních akcí, exkurze atd.). Nemůže v tomto čase garantovat, že dítě bude ve škole nebo v jejím blízkém okolí.