Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Nabízí zájmové vzdělávání v době mimo
vyučování a řídí se podle vlastního vzdělávacího plánu a vnitřního řádu.

U dětí podporujeme vztah k lidem, přírodě, ochraně zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti vzájemné spolupráce a respektu. Rozvíjíme u nich pracovní zkušenosti, estetické cítění a celkovou zvídavost. Chceme naučit děti, aby věděly, jak trávit svůj volný čas, aby uměly řešit své problémy, mluvit o nich. Další naše aktivity spočívají ve vedení dětí k ekologii, ochraně přírody, prohloubení úcty a hrdosti k našemu kraji a městu a to i za přispění dalších organizací – např. SVČ Duha, CHKO Jeseníky, Státní archiv, MKZ Jeseník, spolek Sudetikus, Hasičský záchranný sbor, Jesenická záchranná služba nebo nemocnice.

V letošním roce máme otevřeno 10 oddělení na dvou budovách. Na budově Průchodní 5 oddělení, z toho 4 v samostatné budově ŠD a jedno oddělení v budově školy – ateliéru. Na budově Boženy Němcové je otevřeno také 5 oddělení, dvě oddělení jsou v přízemí školy, jedno ve druhém patře a dvě ve třetím. Všechna oddělení mají plně kvalifikované vychovatele.

V letošním roce je poplatek za školní družinu stanoven ve výši 840,-Kč. Platba se provádí z online pokladny žáků a to ve dvou splátkách /420,- Kč dne 20. září 2019 a 420,- Kč dne 20. ledna 2020/.

 

V září přicházíme opět s nabídkou zájmových kroužků organizovaných školní družinou. Všechny kroužky jsou vedeny zdarma.

ZŠ Boženy Němcové

 • PO sportovní hry 1.– 3.tř– M. Hlavačka /projekt 15.00 – 16.00 hod./
 • ÚT ruční práce – N. Petříková /15.00 – 16.30 hod./
 • ÚT sportovní hry 1.-5.tř – M. Hlavačka /projekt 7.00 – 7.45 hod./
 • ST vaření – A. Reková /15.00 – 16.30 hod./
 • ST florbal, vybíjená – M. Hlavačka /3. -5. tř, 15.00 – 16.00 hod./
 • ČT hudební – bubny – R. Šmoldasová /15.00 – 16.00 hod./
 • ČT keramika – G. Žáková /15.00 – 16.30 hod./

ZŠ Průchodní

 • PO sportovní hry – J. Klosowská 1. – 3. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ÚT pohybové hry – V. Hájková – 4. – 5. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ST sportovní hry – J. Klosowská 3. – 5. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ST keramika – D. Spáčilová 1. – 3. třída /15.30 – 17.00 hod./
 • ČT zpíváme pro radost – V. Morávková 1. – 5. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ČT stolní hry – Petr Gavlas /projekt 15.30 – 16.30 hod./