Školní družina čítá 11 oddělení, 5 je umístěno na pracovišti Boženy Němcové, 6 oddělení na Průchodní. Družina na Průchodní sídlí v samostatné budově, na Boženě Němcové jsou dvě oddělení v přízemí, další tři ve druhém patře. S dětmi pracuje 11 plně kvalifikovaných vychovatelek podle ŠVP ŠD. Do školní družiny jsou zařazovány děti od první do páté třídy. Pro rozvoj dítěte využíváme dětská hřiště v areálu školy, tělocvičny, nabídky ostatních organizací – DUHA, Vlastivědné muzeum, kino. Pořádáme besedy s hasiči, přednášky o zdravé výživě, pletení košíků, … V září přicházíme s nabídkou bezplatných zájmových kroužků všech možných oblastí – rekreační plavání, flétnička, dramatický kroužek, sportovní, florbaly, košíková, výtvarný, keramiky, základy němčiny. Vše podle přání dětí stávajícího školního roku.

Výše úhrady za školní družinu je 700 Kč za školní rok. Tato částka se hradí z ONLINE POKLADNY a to vždy 350 Kč v měsíci září, druhá část pak v lednu. Z těchto peněz nakupujeme potřeby na výtvarné práce, sportovní aktivity, pitný režim, vstupenky do kina a na výstavy,odměny při soutěžích

 

Plánované zájmové kroužky při ŠD:

ZŠ Boženy Němcové

 • PO sportovní hry       – M. Hlavačka         1. – 3. třída
 • ÚT ruční práce           – N. Petříková
 • ST vaření                      – A. Reková              /15.00 – 16.30 hod./
 • ST hudební – bubny  – R. Šmoldasová
 • ČT keramika                – G. Žáková              /15.00 – 16.30 hod./
 • ČT sportovní hry        – M. Hlavačka         3. – 5. Třída

 

ZŠ Průchodní

 • PO sportovní hry              – J. Klosowská                 1. – 3. třída
 • ÚT keramika                      – D. Spáčilová                  1. – 3. třída
 • ÚT pohybové hry              – V. Hájková  –                 3. – 5. třída
 • ST míčové hry                    – J. Klosowská                 3. – 5. třída
 • ST dramatická výchova  – P. Gavlas                        2. – 3. třída
 • ČT společenské a vědomostní hry  – P. Gavlas    1. – 3. třída
 • ČT zpívání pro radost       – V. Morávková              1. – 5. třída

 

Všechny kroužky při ŠD jsou zdarma.

V keramickém kroužku se vybírá 150,–Kč na nákup keramické hlíny a 150,– Kč na nákup potravin v kroužku vaření.

 

Předpokládaný začátek v týdnu od 17. 9. 2018 a to od 15.30 do 16.30  hod na budově Průchodní. Na budově Boženy Němcové začínají kroužky již v 15.00 do 16.00 hod.