Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Nabízí zájmové vzdělávání v době mimo
vyučování a řídí se podle vlastního vzdělávacího plánu a vnitřního řádu.

U dětí podporujeme vztah k lidem, přírodě, ochraně zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti vzájemné spolupráce a respektu. Rozvíjíme u nich pracovní zkušenosti, estetické cítění a celkovou zvídavost. Chceme naučit děti, aby věděly, jak trávit svůj volný čas, aby uměly řešit své problémy, mluvit o nich. Další naše aktivity spočívají ve vedení dětí k ekologii, ochraně přírody, prohloubení úcty a hrdosti k našemu kraji a městu a to i za přispění dalších organizací – např. SVČ Duha, CHKO Jeseníky, Státní archiv, MKZ Jeseník, spolek Sudetikus, Hasičský záchranný sbor, Jesenická záchranná služba nebo nemocnice.

V letošním roce máme otevřeno 11 oddělení na dvou budovách. Na ulici Průchodní 5 oddělení v samostatné budově ŠD. Na budově Boženy Němcové je otevřeno 6 oddělení, dvě oddělení jsou v přízemí školy, jedno ve druhém patře a tři ve třetím. Všechna oddělení mají plně kvalifikované vychovatele.

V letošním roce je poplatek za školní družinu stanoven ve výši 1000,-Kč. Platba se provádí z online pokladny žáků a to ve dvou splátkách /500,- Kč dne 20. září 2020 a 500,- Kč dne 20. ledna 2021/.

 

Plánované zájmové kroužky při ŠD nebo z projektů školy:

ZŠ Boženy Němcové

 • PO sportovní hry 1.– 5. tř.– M. Hlavačka /projekt 7.00 – 7.45 hod./
 • PO Vaření 1. – 2. tř. – M. Adlová /15.00 – 16.30/
 • PO Keramika 1. tř. – G. Žáková /15.00 – 16.30 hod./
 • ÚT Ruční práce – N. Petříková /15.00 – 16.30 hod./
 • ÚT Sportovní hry 1.-3. tř. – M. Hlavačka /projekt 15.00 – 16.00 hod./
 • ST Vaření – A. Reková /15.00 – 16.30 hod./
 • ST florbal, vybíjená –  3. -5. tř. – M. Hlavačka /15.00 – 16.00 hod./
 • ST Deskové hry – S. Klosovská /12.30 – 15.00 hod – dvě skupiny/
 • ČT Hudební – bubny – M. Adlová /15.00 – 16.00 hod./
 • ČT keramika – G. Žáková /15.00 – 16.30 hod./

Keramika je určena pro děti z prvních tříd a děti 2. – 5. tř. – střídají se po týdnech,
kroužek je tedy jednou za 14 dní a to včetně 1. ročníku.

ZŠ Průchodní

 • PO sportovní hry – J. Klosowská 1. – 2. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ÚT pohybové hry – V. Hájková – 3. – 5. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ST deskové hry – P. Gavlas /projekt 15.30 – 16.30 hod./
 • ST  sportovní hry – J. Klosowská 3. – 5. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ČT angličtina – V. Morávková 1. – 2. třída /15.30 – 16.30 hod./
 • ČT deskové hry – P. Gavlas /projekt 15.30 – 16.30 hod./

V keramickém kroužku se vybírá 150,-Kč na nákup keramické hlíny /netýká se dětí
přihlášených v loňském roce/ a cca 150,- Kč na nákup potravin v kroužku vaření.

V případě volných míst, lze do kroužků při ŠD přijmout i žáky ZŠ Jeseník, kteří nejsou
účastníky zájmového vzdělávání. Přednostně jsou přijímány děti, které do zájmového
kroužku chodily již v loňském školním roce.

Všechny kroužky při ŠD jsou zdarma. Předpokládaný začátek ve třetím týdnu září.