VÝCHOVNÝ PORADCE

Pracoviště Nábřežní

Mgr. Libuše Janečková

libuse.janeckova@zsjesenik.cz

Konzultační dny: St 14:00 – 15:00

AA

Pracoviště Průchodní

PaedDr. Zdeňka Mrosková

zdenka.mroskova@zsjesenik.cz

Konzultační dny: Po 13:00 – 14:00

AA

Pracoviště B. Němcové

RNDr. Miloslava Holubová

miloslava.holubova@zsjesenik.cz

Konzultační dny: Út 14:00 – 15:00

 AA

METODIK PREVENCE

Mgr. Romana Grosičová

romana.grosicova@zsjesenik.cz

Konzultační dny:

Nábřežní

Průchodní

B. Němcové

Minimalní preventivní program 20162017

 

Další kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna Jeseník 584 411 829

Centrum duševního zdraví 584 412 462

Linka bezpečí 116 111 (zdarma)