Vítání prvňáčků

Milé paní učitelky třídní a vážení hosté

Milé paní učitelky třídní a vážení hosté

I. B

I. B

I. A

I. A

I. C

I. C