Zacinkal nám Zvoneček 2017

stažený soubor19.4. i přes sněhovou kalamitu se do jesenické kaple sjely děti z celého okresu. Konala  se zde přehlídka nadaných zpěváčků  z celého jesenického okresu. Tuto soutěž každoročně pořádá Středisko volného času DUHA a rok od roku jsou pořadatelé překvapeni množstvím zpívajících dětí. Soutěže Zvoneček 2017 se zúčastnilo 76 chlapců a dívek z 9 ZŠ a 2 ZUŠ. Kategorie nejmenších byla letos nejpočetnější. Přesto nám udělala radost Adélka Kropáčová z 2. A, která se umístila na krásném druhém místě. V druhé kategorii překvapila Sára Tschuliková ze 4. A, která získala také druhé místo. Zlatou medaili si odnesla naše zpěvačka Tereza Blašková z 5. A. Dále nás reprezentovali: Anežka Stránská 1.A, Dominika Brumovská 3.B, Vojtěch Gryga 5.A a Zuzana Tulisová 5.B. za první stupeň.
I druhý stupeň posbíral za skvělé pěvecké výkony pomyslné medaile. Ve III. kategorii (6. a 7. roč.) všechny přítomné svým nádherným hlasem ohromila Sofia Joanidu a po právu získala 1. místo. Ani Tereza Kavková však nemusela být smutná, i ona předvedla velký hudební talent a také jí patřilo medailové, tentokrát 2. místo. Měli jsme zastoupení i v kategorii IV. (8. a 9. roč.). Zde se dařilo Aničce Koriťákové. O jejím talentu hrát krásně na housle jsme věděli, že umí ale i tak dobře zpívat, jsme se přesvědčili až na této soutěži. Vybojovala si stejně jako její mladší spolužačka Sofie 1. místo. Dětem moc gratulujeme a přejeme, ať svůj talent dále úspěšně rozvíjí, hudba ať je stále baví a těší. Za příkladnou reprezentaci školy děkujeme. A zde je výsledková listina. Jen si přečtěte a poslechněte:

            ZVONEČEK  2017- výsledky

     1. kategorie ZŠ:                                                 1. kategorie ZUŠ:

 1. Beáta Mudrová          ZŠ Česká Ves         1. Julie Kouřilová          ZUŠ Jeseník
  2. Adéla Kropáčová   ZŠ Jeseník             2.Helena Blahušková   ZUŠ Javorník
  3. Sofie Štelclová        ZŠ Jeseník
 2. kategorie ZŠ:                                              2. kategorie ZUŠ
  1. Tereza Blašková         ZŠ Jeseník           1. Lucie Janáková       ZUŠ Javorník
  1. Miroslav Frencl         ZŠ St.Č.Voda        2. Anna Domesová     ZUŠ Javorník
  2. Sára Tschulíková       ZŠ Jeseník
  2. Matyáš Michálek        ZŠ Česká Ves        3. kategorie ZUŠ
  3. Barbora Doležalová   ZŠ Supíkovice     1. Bára Bundilová      ZUŠ Jeseník
  3. Karolína Kmeťová      ZŠ Javorník
  3.  Nikola Knilová           ZŠ Mikulovice
 1. kategorie ZŠ:                                              4. kategorie ZŠ:
  1. Sofia Joanidu             ZŠ Jeseník            1. Anna Koriťáková      ZŠ Jeseník
  2.Tereza Kavková          ZŠ Jeseník           2. Denisa Blašková       ZŠ Česká Ves
  3. Eliška Suchánková    ZŠ Česká Ves
  3. Karolína Svobodová  ZŠ Česká Ves
  3.  Adéla Juránková       ZŠ Česká Ves

Zvoneček - vítězky - II. stupeň (3., 4. kat.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA