Zlatý list – jsme dobří!

21. dubna se konal  již 45. ročník přírodovědné soutěže, která byla součástí Dnů Země.  Jde o klání v přírodovědně-ekologických disciplínách, které připravilo SVČ Duha pro žáky ZŠ jesenického okresu. I přestože počasí tentokrát moc nepřálo (sněhová kalamita), přijelo 10 mladších a 10 starších šestičlenných družstev. Děti byly testovány v dovednostech a znalostech z říše hmyzu, rostlin, astronomie a všeho, co k přírodě patří. A dařilo se jim. Zde je výsledková listina výsledková listina Zlatý list 2017, ze které se dozvíte, že máme šikovné děti na všech budovách.
2. místo si vybojovaly děti z pracoviště Boženy Němcové, 3. místo čekalo na děti z Průchodky a mezi staršími se naši kamarádi z Nábřežky dočkali 4. místa.

Gratulujeme!