ZLATÝ LIST aneb Co víme o přírodě

V pátek 20. dubna pořádalo SVČ DUHA 14. ročník okresního kola soutěže Zlatý list 2018, která má
v naší republice tradici už 46 let. Šestičlenná družstva, která se skládala ze dvou hlídek po třech, plnila
na deseti stanovištích úkoly z těchto témat: práce pro přírodu, ochrana životního prostředí, rostliny,
rybník a řeka, les, hmyz, houby, domácí mazlíčci, obratlovci a geologie. Celkem startovalo 102
soutěžících z Jeseníku, Lipové – lázní, Mikulovic, České Vsi, Javorníku, Bělé pod Pradědem a
z Gymnázia Jeseník.
Naši školu reprezentovali mladší žáci z pátého ročníku a starší žáci z devátého ročníku. První tým
páťáků tvořili žáci – Osladilová, Joklík, Pňáček, druhý tým – Doležalová, Juhaňáková, Stiaková. Ti
nakonec společnými silami vybojovali 161,5 bodů a krásné 3. místo.
Za deváťáky bojoval první tým – Koriťáková, Škrabalová, Muzikantová a druhý tým – Knotková,
Smatanová, Jonášová. Děvčata získala 151 bodů a skončila na místě sedmém.
První místo za mladší žáky obsadilo Gymnázium Jeseník s celkovým počtem bodů 185 a za starší
žáky ZŠ Javorník s celkovým počtem bodů 169.
Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Pedagogický dozor Kamila Machalová