Školní kolo Soutěže v anglickém jazyce

Ani letos nemohla na druhém stupni chybět tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Před jarními prázdninami si talentovaní a odvážní angličtináři zkusili zaujmout porotu a předvést své komunikační dovednosti. Soutěžící si vylosovali otázku (jako u maturity) a pak
už mluvili o všem, co je k danému tématu napadalo, případně odpovídali na všetečné otázky poroty. Povídání bylo příjemné a všichni soutěžící se utvrdili v tom, že se dokážou anglicky skvěle vyjadřovat a v cizině by se nikdo z nich s takovou jazykovou vybaveností určitě
neztratil. Úlohou poroty však bylo vybrat v každé kategorii tři nejlepší. Snadné to nebylo, ale po pečlivé úvaze jsme se dobrali výsledků (viz níže). Všem odvážným soutěžícím patří pochvala a umístěným velká gratulace.

Kategorie IA (6., 7. ročník)
1. Matěj Hrčka – VI. B
2. Sofie Janíčková – VI. B
3. Josef Trunda – VII. B

Kategorie IIA (8., 9. ročník)
1. Ema Korytářová – IX. C
2. Tomáš Budina – VIII. A, Blanka Kyrkitsou – VIII. B
3. Mira Lázníčková – VIII. B, Petr Mezulánik – IX. A