Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Ve středu 17. 4. 2019 proběhlo na 2. stupni školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Soutěže se zúčastnilo celkem 45 žáků z 6., 7. a 8. ročníku. V kategorii 6. ročníků se nejlépe umístili žáci: Stuchlík Marek a Viktorie Gajdošová (1.), Zapletal Marek (2.) a Jelínek Jan (3.). V kategorii 7. ročníků to byli žáci: Lázničková Mira (1.), Budina Tomáš (2.) a Churá Adéla (3.). V kategorii 8. ročníků dosáhly na vítězství žákyně: Halfarová Sára (1.), Joanidu Sofia (2.) a Brnková Adéla a Korytářová Ema (3.).

V okresním kole, které se bude konat 28. 5. na Gymnáziu v Jeseníku nás budou reprezentovat žáci:
Stuchlík, Gajdošová, Zapletal, Lázničková a Budina. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům gratulujeme a do okresního kola přejeme hodně štěstí.

Jana Krčmářová