ŠK zeměpisné olympiády

V prvním únorovém týdnu proběhlo na druhém stupni školní kolo zeměpisné olympiády. Více než tři desítky zúčastněných žáků poměřilo zeměpisné znalosti a praktické dovednosti ve dvou částech- vědomostní test a práce s atlasem. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Tady jsou výsledky…

Kategorie A – 6. třídy

  1. Lenka Kozlová VI. A
  2. David Horký VI. A
  3. Hana Řehová VI. B

Kategorie B – 7. třídy

  1. Klára Smatanová VII. B
  2. Tomáš Cundrla VII. B
  3. Kateřina Knotková VII. B

Kategorie C – 8. A 9. Třídy

  1. Vítek Dvořák IX. B
  2. Martin Kozel IX. B
  3. Tomáš Achilis VIII. B

Všem patří velká pochvala a vítězům všech tří kategorií držíme palce při účasti v okresním kole, které se koná 23. 2. 2016 v Mikulovicích.

Za učitele zeměpisu Romana Grosičová

ŠK olympiády ze Z3 (2) ŠK olympiády ze Z2