Přírodovědná korespondenční soutěž

Blahopřejeme úspěšným žákům, kteří se umístili na předních místech v korespondenční soutěži. Děkujeme všem zúčastněným.

III. kategorie: Téma „Chráněný vodní živočich“

Kolektivy:
1. místo:
Ema Kouřilová – 7.B

Jednotlivci:
1. místo:
Štěpán Neubauer – 6.B
Viktorie Gajdošová – 6.C
2. místo:
Jakub Leskovjan – 7.B
Markéta Slavíková – 6.A
3. místo:
Denis Wesley – 7.A
Leona Svobodová – 7.B

IV. kategorie: Téma „Duha“
1. místo: Lenka Kozlová, Simona Kozlová – 9.A
2. místo: Patricie Hosnedlová, Klára Valčíková, Lai Thi Heng Men, Natálie Mitášová – 9.A

Diplomy a drobné ceny si můžete vyzvednout ve Středisku ekologické výchovy (SEV) při SVČ DUHA Jeseník od úterý 2. dubna 2019 vždy v odpoledních hodinách (případně i jindy po předchozí telefonické nebo emailové domluvě).

Nejlepší výrobky budou již tradičně vystaveny během měsíce dubna v Kině Pohoda v Jeseníku. Během měsíce května si můžete své výrobky vyzvednout v SVČ DUHA Jeseník.