Olympiáda v českém jazyce: Co všechno umí světlo

Nadpis v textu by mnozí zařadili do učiva fyziky, ale 17 žáků se s tímto tématem potýkalo ve slohové práci školního kola Olympiády v českém jazyce, které se konalo v úterý 27. listopadu. V mluvnické části je čekaly nelehké úkoly jak z tvarosloví, tak ze skladby. Pochvalu zaslouží všichni, kteří se do soutěže zapojili. 1. místo obsadila Simona Kozlová z IX. A, 2. místo Hana Řehová z IX. B, 3. místo Natálie Mitášová z IX. A. Blahopřejeme.

L. Janečková