OK biologické olympiády kategorie D

Ve čtvrtek 12. dubna se v SVČ Duha Jeseník konalo okresní kolo Biologické olympiády. Své znalosti o přírodě zde porovnali žáci z 6. a 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia okresu Jeseník.

V soutěži naši školu reprezentovali tři žáci, jmenovitě Sára Halfarová a Kristýna Joklíková ze VII. A a Radim Nedoma ze VII. C. Podmínkou hodnocené účasti v okresním kole bylo vypracování samostatného vstupního úkolu. V letošním ročníku, tematicky zaměřeným na pohyb, si žáci mohli vybírat z různých zajímavých témat, v jejichž rámci se dozvěděli více informací třeba o tom, jakým způsobem se šíří plody a semena rostlin nebo si vyzkoušeli změřit rychlost některých bezobratlých živočichů.

Své znalosti a dovednosti si žáci ověřili formou testových otázek a poznávací části, kde se objevili jak zástupci z říše rostlin a hub, tak z říše živočichů. Velice zajímavý byl také laboratorní úkol, ve kterém se pracovalo s motýlím křídlem.

A jak vše dopadlo? Na druhém místě z celkového počtu osmi žáků se umístila Sára Halfarová. Čtvrté místo v soutěži získal Radim Nedoma a na pěkném sedmém místě se umístila Kristýna Joklíková. Postup do krajského kola si tito žáci sice nevybojovali, ale i tak můžeme mluvit o krásném úspěchu.

Účastníkům soutěže gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Napsala: Mgr. Kristýna Čopjanová