Odpoledne s poezií

V pondělí 20. února jsme strávili příjemné odpoledne a zaposlouchali se do přednesu poezie i prózy v podání žáků 2. stupně, kteří se zúčastnili školního kola recitační soutěže. Do poroty zasedly paní učitelky českého jazyka. Nejdříve vyslechly žáky šestých a sedmých tříd, následně osmých a devátých. Soutěžící podali velmi pěkné výkony. Zazněly klasické verše J. Skácela, J. Kainara, ale i W. Shakespeara, próza byla zastoupena texty L. Aškenazyho a M. Bulgakova. Rozhodování o vítězích nebylo jednoduché a dopadlo následovně:

kategorii 6. – 7. ročník

  1. místo Martin Vogl (VII. A)
  2. místo Daniela Řehulková (VI. A)
  3. místo Lenka Kozlová (VII. A).

kategorii 8. – 9. ročník

  1. místo Anna Koriťáková (VIII. B)
  2. místo Adéla Chromíková (IX. A)
  3. místo Adéla Malá (VIII. B).

Zvláštní cenu obdržel Robert Liewehr z VI. A za přednes vlastní básně s názvem Vesmír.

Všem recitátorům přejeme dobrou paměť, originální přednes a co nejméně nervozity v okresním kole.

L. Janečková

Odpoledne s poezií II.