MOJE VZLETY A PÁDY

Nad tímto tématem se zamýšleli žáci, kteří se zúčastnili v úterý 13. prosince školního kola Olympiády v českém jazyce. A slohového úkolu se zhostili na výbornou. Vedle úvah nad tím, že život je střídáním vzletů a pádů, se objevily i silné příběhy z osobního života. Další část olympiády tvořily nelehké úkoly z mluvnice. Po sečtení bodů obsadila 1. místo Nikola Bundilová z IX. A, 2. místo Zuzana Žídková z IX. B a 3. místo Prokop Hála z IX. A. Gratulujeme a děvčatům, která postupují do okresního kola, přejeme hodně štěstí a originální nápady při psaní slohové práce.

L. Janečková