Matematická olympiáda

Žáci naší školy se pravidelně účastní matematických soutěží. Koncem března se uzavřelo školní kolo matematické olympiády. Řešení často složitých úloh se zhostilo 68 žáků z 6., 7. a 8. ročníku.
Úspěšnými řešiteli se stali: Nikol Zemanová, Mira Lázničková a Barbora Doleželová z VI.B; Nela Budinová a Tomáš Budina z VI.A; Daniela Řehulková a Kristýna Joklíková ze VII.A a Lenka Kozlová, Simona Kozlová a Matias Kavický z VIII.A.
Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v okresním kole.
Všem zúčastněným děkujeme, že si našli čas a měli chuť si zasoutěžit.

Jana Krčmářová