Malá olympiáda v anglickém a českém jazyce

Dne 22. 4. proběhlo již 2. setkání žáků jesenického okresu na ZŠ Jeseník, B. Němcové.  Tříčlenná družstva z 10 škol Jesenicka přijela porovnat své dovednosti a znalosti v oblasti českého a anglického jazyka. V českém jazyce soutěžilo 14 tříčlenných družstev, v anglickém jazyce 9.

V literární soutěži žáci prokázali, že umí číst s porozuměním, pracovat s informacemi, vyhledávat údaje v textu. Také schopnost improvizace, vyjadřovací schopnosti a kreativita byla důležitá při plnění některých úkolů.

V anglické soutěži „Letś play with English“ byl hlavní disciplínou poslech, porozumění textu, vypracování jednoduchých úkolů na základě poslechu, čtení i konverzace.

Celé dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře, žáci plnili zodpovědně zadané úkoly a domů odcházeli s pocitem radosti a dárečkem pro každého.

A jak to celé dopadlo?

český jazyk

  1. místo ZŠ Zlaté Hory                 65,5 bodů
  2. místo ZŠ Písečná 58 bodů
  3. místo ZŠ Jeseník, B1 57,5 bodů

anglický jazyk

  1. místo ZŠ Zlaté Hory 55 bodů
  2. místo ZŠ Jeseník B2                 54 bodů
  3. místo ZŠ Jeseník, B1 50 bodů

J. Koukolová, ZŘŠ