Čtenáři do toho! Okresní kolo v literární soutěži.

Ve středu, 6. dubna se na naší škole konalo okresní kolo literární soutěže. Zúčastnilo se 13 škol, což nás velmi potěšilo. Čtyřčlenná družstva soutěžila v různých disciplínách. Hlavně nás zajímalo, jak umí žáci na našich školách v okrese Jeseník pracovat s textem, jak rozumí přečtenému a umí vyhledávat důležité informace. Podstatná také byla tvořivost, odvaha a schopnost improvizace.  Všech 16 družstev si vedlo velmi dobře. Vítězem se stalo družstvo z Javorníku, na 2. místě se umístilo družstvo ze ZŠ Jeseník – Průchodní a třetí místo získaly děti ze Zlatých Hor.  Rozdíly v dovednostech a vědomostech byly tak malé, že někdy stačilo k lepšímu umístění jen půl bodu!

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že si děti odvezly zážitky a přesvědčení, že umí číst s porozuměním, protože se všem dobře dařilo. Děkuji učitelkám BN a Nábřežní, které se podílely na organizaci a zvlášť paní učitelce Kozlové, která nás navštívila z MD.