Ředitel školy

Mgr. Dominik Liberda | reditel@zsjesenik.cz | +420 730 155 233

Vedení školy- pedagogický úsek

Mgr. Magdalena Bendová – zástupce ředitele pro 2. stupeň, vedoucí školského poradenského pracoviště  |  magdalena.bendova@zsjesenik.cz |  +420 731 406 073

Mgr. Radka Burešová – zástupce ředitele pro 1. stupeň  |  radka.buresova@zsjesenik.cz  |  +420 606 760 792

Mgr. Gabriela Žáková – vedoucí vychovatelka  | gabriela.zakova@zsjesenik.cz |  +420 601 160 045

Podpůrný úsek

Martina Ambrožová – správní manažer, personalista  | martina.ambrozova@zsjesenik.cz |  +420 731 406 106

Eva Němcová – ekonom školy | ekonom@zsjesenik.cz

Václav Procházka – technický správce  |  vaclav.prochazka@zsjesenik.cz

Josef Jílek – externí IT správce  |  admin@zsjesenik.cz

Pověření učitelé

Mgr. Svatopluk Sekanina – administrátor informačního systému školy (Edookit)

Mgr. Markéta Poskerová – ICT metodik, školní média (FB, web),  vedoucí předmětové komise Člověk a zdraví

Mgr. Jana Zlámalová – koordinátor ŠVP,  vedoucí předmětové komise Člověk a společnost

Mgr. Hana Pecinová – vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň BN

Mgr. Milena Dobešová – vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň PR

Mgr. Libuše Janečková – vedoucí předmětové komise Jazyk a jazyková komunikace

Mgr. Jana Krčmářová – vedoucí předmětové komise Matematika a její aplikace

Mgr. Jan Ševčík – vedoucí předmětové komise Informační a komunikační technologie

Mgr. Vladimíra Hybšová – vedoucí předmětové komise Člověk a příroda 

Mgr. Hana Schreierová –  vedoucí předmětové komise Umění a kultura

Mgr. Alžběta Červená –  vedoucí předmětové komise Člověk a svět práce