DOUČOVÁNÍ

Vedle nabízených individuálních konzultací žákům a rodičům, je doučovací nabídka součástí systémové podpory žákům v dosahování školního úspěchu. Pravidelně nabízíme doučování v těchto předmětech a oblastech:

  • matematika, český jazyk
  • cizí jazyk
  • příprava žáků devátých ročníků na přijímací zkoušky

 

KROUŽKY – KLUBY

Školní kroužky jsou součástí systému podpory nadání na naší škole. Slouží zejména k hlubšímu rozvíjení gramotností a talentu žáků, dále k umožnění hlubšího vtažení a podílu žáků na chodu školy. Pravidelně nabízíme tyto kroužky:

  • umělecké: hudební, dramatické, výtvarné
  • matematická gramotnost: logické a deskové hry
  • čtenářská a jazyková gramotnost: čtenářské kluby, cizí jazyky
  • samosprávní: školní parlament, od 2019/20 školní časopis

 

Kontakt u zástupců ředitele:

Mgr. Radka Burešová (1. stupeň) radka.buresova@zsjesenik.cz

Mgr. Magdalena Bendová (2. stupeň): magdalena.bendova@zsjesenik.cz