Ředitel školy:

Mgr. Dominik Liberda   reditel@zsjesenik.cz

a

Zástupce ředitele pro II. stupeň, vedoucí Školního poradenského pracoviště

Mgr. Magdalena Bendová   magdalena.bendova@zsjesenik.cz   +420 731 406 073

Zástupce ředitele pro I. stupeň – pracoviště Průchodní a Boženy Němcové

Mgr. Radka Burešová   radka.buresova@zsjesenik.cz   +420 606 760 792

 

Vedoucí pracoviště Průchodní

Mgr. Hana Pavlíková  hana.pavlikova@zsjesenik.cz   +420 731 456 064

 

Správní manažer – Personalista

Martina Ambrožová    martina.ambrozova@zsjesenik.cz  +420 731 406 106

 

Ekonom školy:

Eva Němcová   ekonom@zsjesenik.cz

 

Správce budov:

Václav Procházka  vaclav.prochazka@zsjesenik.cz   +420  722 487  773

 

Výchovný poradce: 

Nábřežní: Mgr. Libuše Janečková   libuse.janeckova@zsjesenik.cz

Božena Němcová: RNDr. Miloslava Holubová   miloslava.holubova@zsjesenik.cz

Průchodní: PaedDr. Zdeňka Mrosková   zdenka.mroskova@zsjesenik.cz

 

Spolupracující školní psycholog:

Mgr. Helmut Bley  bley.helmut@gmail.com   +420 739 375 003

 

Třídní učitelé

I. A   Mgr. Anna Minářová   anna.minarova@zsjesenik.cz

I. B   Mgr. Hana Kubová   hana.kubova@zsjesenik.cz

I. C   Hana Sedláková   hana.sedlakova@zsjesenik.cz

I. D   Mgr. Romana Stúpalová   romana.stupalova@zsjesenik.cz

II. A   Mgr. Irena Václavková   irena.vaclavkova@zsjesenik.cz

II. B   PaedDr. Zdeňka Mrosková   zdenka.mroskova@zsjesenik.cz

II. C   Mgr. Kamila Hlobilová   kamila.hlobilova@zsjesenik.cz

II. D   Mgr. Markéta Diasová   marketa.diasova@zsjesenik.cz

III. A   Mgr. Marie Kováčová   marie.kovacova@zsjesenik.cz

III. B   Mgr. Iveta Bartuňková   iveta.bartunkova@zsjesenik.cz

III. C  Mgr. Sabina Drtilová, sabina.drtilova@zsjesenik.cz

IV. A   Mgr. Jaroslava Pažoutová   jaroslava.pazoutova@zsjesenik.cz

IV. B   Mgr. Vilém Otruba   vilem.otruba@zsjesenik.cz

IV. C   Mgr. Šárka Bernatíková   sarka.bernatikova@zsjesenik.cz

IV. D  Mgr. Jana Kozlová, jana.kozlova@zsjesenik.cz

V. A   Mgr. Milena Dobešová   milena.dobesova@zsjesenik.cz

V. B   Mgr. Ivana Kořenková   ivana.korenkova@zsjesenik.cz

V. C   Mgr. Jarmila Koukolová   jarmila.koukolova@zsjesenik.cz

V. D   Mgr. Hana Pecinová   hana.pecinova@zsjesenik.cz

VI. A   Mgr. Martina Konečná   martina.konecna@zsjesenik.cz

VI. B   Mgr. Jana Zlámalová    jana.zlamalova@zsjesenik.cz

VI. C   Mgr. Svatopluk Sekanina   svatopluk.sekanina@zsjesenik.cz

VII. A   Mgr. Alžběta Červená   alzbeta.cervena@zsjesenik.cz

VII. B   Mgr. Markéta Poskerová   marketa.poskerova@zsjesenik.cz

VIII. A   Mgr. Hana Schreierová   hana.schreierova@zsjesenik.cz

VIII. B   Mgr. Jana Krčmářová   jana.krcmarova@zsjesenik.cz

VIII. C   Mgr. Romana Grosičová   romana.grosicova@zsjesenik.cz

IX. A   Mgr. Jaroslav Skřivánek   jaroslav.skrivanek@zsjesenik.cz

IX. B   Mgr. Marek Fellner   marek.fellner@zsjesenik.cz

 

Učitelé bez třídnictví

Mgr. Jana Skřivánková    jana.skrivankova@zsjesenik.cz

Mgr. Světluše Smékalová   svetluse.smekalova@zsjesenik.cz

Eva Mlynářová   eva.mlynarova@zsjesenik.cz

Mgr. Jan Ševčík   jan.sevcik@zsjesenik.cz

Mgr. Jan Hanulík   jan.hanulik@zsjesenik.cz

Mgr. Vladimíra Hybšová   vladimira.hybsova@zsjesenik.cz

Mgr. Jana Kadeřábková    jana.kaderabkova@zsjesenik.cz

Jedlicka Kewin Andrew   kewin.jedlicka@zsjesenik.cz

 

Vychovatelky ŠD + ŠK

Bc. Andrea Reková    +420601160043   andrea.rekova@zsjesenik.cz   (B. Němcové)

Naděžda Petříková  +420702020119  nadezda.petrikova@zsjesenik.cz  (B. Němcové)

Mgr. Gabriela Žáková  +420601160045   gabriela.zakova@zsjesenik.cz  (B. Němcové)

Renata Šmoldasová  +420601160046   renata.smoldasova@zsjesenik.cz  (B. Němcové)

Marek Hlavačka  +420601160048   marek.hlavacka@zsjesenik.cz  (B. Němcové)

Bc. Dana Spáčilová  +420734490457   dana.spacilova@zsjesenik.cz  (Průchodní)

Vladimíra Morávková  +420601160044  vladimira.moravkova@zsjesenik.cz  (Průchodní)

Petr Gavlas  +420601160040  petr.gavlas@zsjesenik.cz   (Průchodní)

Alexandra Baudisová   +420601160041  alexandra.baudisova@zsjesenik.cz  (Průchodní)

Jaroslava Klosowská  +420731406087  jaroslava.klosowska@zsjesenik.cz  (Průchodní)

Vlastislava Hájková  +420601160042   vlastislava.hajkova@zsjesenik.cz  (Průchodní)

Blažena Krejčí   blazena.krejci@zsjesenik.cz   (Nábřežní)

Helena Guzejová helena.guzejova@zsjesenik.cz  (Nábřežní)

 

Asistentky pedagoga

Alice Pecinová   alice.pecinova@zsjesenik.cz   (B. Němcové)

Lucie Navrátilová   lucie.navratilova@zsjesenik.cz   (Nábřežní)

Kateřina Macháčková katerina.machackova@zsjesenik.cz   (Nábřežní)

Markéta Procházková   marketa.prochazkova@zsjesenik.cz   (B. Němcové)

Marta Schöppelová   marta.schoppelova@zsjesenik.cz   (B. Němcové)

Simona Trlicová   simona.trlicova@zsjesenik.cz   (B. Němcové)

Martina Virágová   martina.viragova@zsjesenik.cz   (Průchodní)

Hana Karakasidu   hana.karakasidu@zsjesenik.cz   (Průchodní)

Ing. Michaela Vyhnánková   michaela.vyhnankova@zsjesenik.cz   (Průchodní)