Projekty – granty

VÝZVA Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023
PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ –
ŠABLONY 2017 – ZŠ JESENÍK

Tisková zpráva V68 19.6.2018

Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Ovoce & zelenina do škol, Mléčné výrobky do škol