o škole

Dne 16. června 2005 schválilo zastupitelstvo města Jeseníku sloučení 3 samostatných základních škol (ZŠ Jeseník, Boženy Němcové, ZŠ Jeseník, Nábřežní, ZŠ Jeseník, Průchodní) v jednu. 1. července 2006 vznikla ZÁKLADNÍ ŠKOLA JESENÍK, příspěvková organizace. Od 1. 9. 2006 má sídlo na Nábřežní ulici, odloučená pracoviště pak na ulici Boženy Němcové a Průchodní resp. na ulici Karla Čapka (do 31. 12. 2007 kuchyň školního stravování). Na základě výsledku výběrového řízení je radou města jmenován do funkce ředitele Mgr. Roman Mrosek, do té doby ředitel ZŠ Jeseník, Boženy Němcové.

Během uplynulých let vykonávali funkci

ředitele školy:

2006/2007 – 2012/2013   Roman Mrosek

2013/2014 – 2017/2018 (říjen) Svatopluk Sekanina

2017/2018 (leden) vede školu statutární zástupce ředitele školy Mgr. Magdalena Bendová

2017 (únor)/2018  – dosud   Dominik Liberda

zástupce ředitele školy:

2006/2007 – 2008/2009   Milada Ormancová, Jaroslav Skřivánek, Anna Minářová

2009/2010   Milada Ormancová, Jaroslav Skřivánek, Jarmila Koukolová, Anna Minářová

2010/2011    Milada Ormancová, Jarmila Koukolová, Anna Minářová

2011/2012 – 2012/2013   Svatopluk Sekanina, Jarmila Koukolová, Anna Minářová

2013/2014   Libuše Janečková, Jarmila Koukolová, Zdeňka Mrosková

2014/2015 – 2017/2018   Magdalena Bendová, Jarmila Koukolová, Hana Pavlíková

2018/2019 – dosud   Magdalena Bendová, Radka Burešová

Škola je nadstandardně vybavena. Pracoviště Nábřežní má víceúčelový sportovní areál, ve kterém se nachází hřiště na malou kopanou, házenou, basketball a volejbal. Kolem hřiště je lehkoatletický ovál se čtyřmi běžeckými dráhami o délce 200 m, dvěma doskočišti na skok daleký a jedním na skok vysoký. Na pracovišti Boženy Němcové se nachází dětské hřiště, víceúčelové sportovní hřiště a dopravní hřiště. Venkovní areál na pracovišti Průchodní je po celkové revitalizaci a i zde se nachází sportovní hřiště a běžecká dráha na 50 m s doskočištěm na skok daleký. Základní škola Jeseník, příspěvková organizace je školou úplnou. Má oddělení školní družiny a oddělení školního klubu. Na pracovišti Boženy Němcové a Průchodní se nachází třídy 1. stupně a na pracovišti Nábřežní třídy 2. stupně. Škola nemá vlastní vyvařovnu, ale na každém pracovišti má výdejnu stravy.

Ve školním roce 2014/2015 měla škola celkem 29 tříd (704 žáků), z toho 20 tříd (479 žáků) na 1. stupni a 9 tříd (225 žáků) na 2. stupni. 11 oddělení školní družiny a 1 oddělení školního klubu. Personální obsazení je věkově různorodé. V současné době zde působí 58 pedagogických pracovníků z toho 41 učitelů, 11 vychovatelek školní družiny, 2 vychovatelky školního klubu a 4 asistentky pedagoga. Pracuje zde 12 správních zaměstnanců a 4 pracovnice školní jídelny.