ZŠ Jeseník zajišťuje péči dětí zaměstnanců IZS

ZŠ Jeseník byla s účinností od 17. 3. 2020 vyčleněna k výkonu nezbytné péče o děti ve věku do 10 let pro potřeby plnění úkolu č. 5 Usnesení vlády ČR č. 89/2020 o přijetí krizového opatření.

ZŠ Jeseník bude při pracovišti Průchodní zajišťovat pro žáky z územního odvodu s rozšířenou působností, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, nezbytnou péči v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.

Zákonní zástupci musí docházku předem telefonicky domluvit – tel.: 601 160 045.