Zářijové zážitky z družinky

Začátkem měsíce jsme přivítali naše nové kamarády z první třídy, kteří se rychle přizpůsobili danému režimu družiny a našli si kamarády nejen ze své třídy, ale i z jiných oddělení, třeba při pobytu venku, při míčových, pohybových, námětových hrách. V pátek 13. 9. jsme se byli podívat na výstavu ,,Ovoce, zelenina“, kterou přichystal Klub důchodců Jeseník ve své klubovně, kde jsme obdivovali neskutečné množství odrůd jablíček a letošní úrodu zeleniny a ovoce a měli jsme malou ochutnávku dobrého včelařského medu, který nám všem chutnal.
Další týden jsme se vydali navštívit své kamarády na B. Němcovou. To bylo radosti a překvapení, když se kamarádi setkali a mohli si pohrát na školní zahradě, kde se jim zalíbily herní prvky houpačka, lanovka, skluzavka. Také jsme se podívali na úrodu dýní a fazolí na druhé části zahrady, kterou si společně vypěstovali s paní vychovatelkou Šmoldasovou. Dostali jsme fazolky, které si také na jaře zasadíme do truhlíku a budeme se těšit na naši úrodu.

9. 10. Vás srdečně zveme na společnou družinovou akci ,,Dýňové tvoření“, od 15.30 hod v budově družiny. Dýňové výrobky mohou posloužit dále na,, Dýňových slavnostech“12.9., na výstavě, která bude probíhat v areálu školy Průchodní a zde proběhne i soutěž formou hlasování o nejkrásnější dýni. Budeme těšit na setkání s Vámi. Přejeme všem krásný říjnový měsíc, plný barev a dobré nálady.

Za kolektiv vychovatelů napsala D. Spáčilová