Zajištění dětí IZS a jejich aktivity

Školní družina při Základní škole Jeseník zajišťuje

pobyt dětí rodičů pracujících ve zdravotnictví, u policie, v hygienických stanicích aj. Jsou zde děti z České Vsi, Lipové, jesenické. Hlavní náplní je distanční výuka na počítači, práce nad zadanými úkoly, dále pak i využití volného času. Aby se dětem u nás líbilo je snahou nás všech. Za ten krátký čas jsme využili cvičení v tělocvičně, na kruzích, míčové hry, rybičky a rybáři. Protože nám začalo svítit sluníčko, vyrazili jsme na vycházku do Smetanových sadů. Na hřišti jsme byli úplně sami, zahráli jsme si honěnou, pohoupali na houpačce. Po trávě dokola bylo tolik barevných listů, jeden hezčí než druhý. Sbírali jsme, odkládali a brali jiné, hezčí, až jsme odcházeli každý s plnou náručí. Přesně jsme věděli, jak s nimi naložíme. Další den jsme kreslili, hráli si v herně, bavily nás stavebnice, společenské hry. Víme moc dobře, že se i při těchto aktivitách musíme chovat zodpovědně, proto nám nedělá problém mytí rukou, roušky, ..