Vycházka městem a návštěva výstavy v Katovně

V rámci akce chodíme pěšky jsme se rozhodli udělat si v pátek 20. 9. vycházku po našem městě. Naším hlavním cílem se stalo infocentrum Katovna, kde v současné době probíhá výstava současného výtvarného umění Jesenicka. Děti zde viděly práce známých osob – rodiče spolužáků, učitelů ze ZUŠ, ale i jiných autorů. Prohlédli si zajímavé exponáty ze sádry, keramiky, akrylové obrazy, obrázky malované přírodninami, grafiku nebo vyřezávané obrazy Jaromíra 99. Děti byly uchváceny video prezentací, ale i fotografiemi zajímavých míst našeho kraje.
Procházka městem pokračovala přes MÚ na ulici Tovární, kolem trhů u radnice až k bývalé knihovně – nyní kokonu. Potom přes park, kde právě dokončovali lelkovadlo zpět do školy.
Krásné počasí a příjemná procházka nám určitě ve školní družině zpestřila den.
III. odd. ŠD- Mgr. Gabriela Žáková