Všichni do gala!

Už podruhé se naše škola zapojila do projektu Hrdá škola – zažijte školu jinak, ve kterém je podmínkou přijít ve stanovený den oblečen podle daných pravidel. Na poprvé se škola proměnila v čarodějnice, upíry a zoombie v rámci Halloweenu, tentokrát se téměř všichni žáci nechali inspirovat písní Voskovce a Wericha – Šaty dělaj člověka a stali se ve čtvrtek 22. 11. galantními pány a šarmantními dámami v rámci tzv. Suit-up dne. Hned ráno mohli žáci eleganci v chůzi a chování uplatnit v tělocvičně při slavnostním nástupu. Poté následovaly vtipně podané scénky, ve kterých herci (učitelé i žáci) záměrně zvládli i nezvládli pravidla slušného chování v restauraci. Úkolem diváků pak bylo odhalit chyby a prohřešky proti bontonu. Posláním tohoto dne bylo jednak seznámit žáky se základy etikety, ale také jim připomenout, že nejen v krásných šatech se můžeme a máme chovat k sobě ohleduplně a slušně.

Napsala: Jana Zlámalová

I žáci na prvním stupni se zapojili do této akce a stejně jako na Nábřežce si dnešní den užili v nóbl stylu. Nejen galantní, ale i všímavý byl Kuba Antoš, který přinesl všem svým spolužačkám vyrobenou květinu. Ale ani ostatní chlapci nezaháleli a hned ráno pomohli spolužačkám s aktovkou. Žáci pracovali s pracovním listem PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ – omluva, pozdrav, stisk ruky, návštěva divadla, kina a společenské akce, přátelství, kamarádství, který byl ukončen hravým testíkem. Po celý den pak hráli ve skupinkách různé scénky o slušném i neslušném chování.