Vrácení platby za školní družinu a školní klub za část druhého pololetí roku 2019/2020

Vzhledem k tomu, že z důvodu epidemiologické situace, nebylo dětem umožněno navštěvovat ŠK a ŠD podstatnou část druhého pololetí, umožní škola vrácení poměrné části úplaty za ŠD/ŠK. Vratná částka odpovídá období 3,5 měsíce. Rodičům, jejichž dítě navštěvuje ŠK bude tedy vráceno 140 Kč za ŠD 294 Kč.

Má-li rodič zájem o vrácení příslušné částky na účet, je nezbytné, aby do 15. 6. 2020 vyplnil formulář „Žádost o vrácení poměrné částky úplaty na ŠD a ŠK“ (formulář bude k dispozici na webových stránkách školy ZDE nebo v kanceláři školy na pracovišti Nábřežní). Odeslání plateb bude probíhat v 2. polovině června a v červenci 2020.

Vyplněnou žádost odevzdejte fyzicky na příslušných pracovištích nebo odevzdejte sken žádosti formou odpovědi na vedoucí vychovatelku Gabrielu Žákovou (školní družina) nebo na Miroslavu Honišovou (školní klub) prostřednictvím zprávy v systému Edookit.

V případě, že rodič neprojeví zájem o vrácení peněz na účet, bude škola předpokládat, že finance zůstanou k dispozici pro účely zájmového vzdělávání bez nároku na pozdější vrácení.

 

V Jeseníku 28. 5. 2020                                                                                                                   Mgr. Dominik Liberda, ředitel školy