Vánoční besídky 1. stupně a návštěva domova důchodců

Vánoční besídky 1. stupně

Cukroví, pouštění lodiček, předávání dárků. To vše, a ještě mnohem více jsme dnes zažili na besídkách žáčků mladšího školního věku. Již tradičně nás navštívil pan ředitel Dominik Liberda s housličkami a paní zástupkyně pro 1. stupeň Radka Burešová s kytarou. Zpívání koled proběhlo na obou budovách žáků prvních až pátých tříd. O doprovod na pracovišti Boženy Němcové se tentokrát postaral také pan učitel Hanulík a žáčci Montessori třídy. Krásné Vánoce, spousty lásky a také vyplnění vánočních přání našich nejmilejších přeje kolektiv pedagogů pro 1. stupeň.

 

 

Návštěva domova důchodců

Poslední týden před vánočními prázdninami se děti z 1. a 3. ročníku pracoviště Průchodní vypravily na návštěvu do domova důchodců. Jako dárečky pro babičky a dědečky měly připravené nejen krátké vystoupení písniček a básniček (také krátkou scénku), ale i vánoční přání s osobním věnováním a trochu cukroví. Setkání se vydařilo. Děti na oplátku dostaly sladkou odměnu a paní učitelky kytičku. Nakonec si všichni navzájem popřáli klidné Vánoce a společně zazpívali Nesem vám noviny.