V  TĚLOCVIČNĚ  HEZKY  ZVESELA

Usmívat se na sebe a společně se pobavit různými aktivitami, to se na naší škole daří. I v poslední školní den kalendářního roku se umíme společně naladit na sváteční vlnu a rozezpívat celou školu. Velcí i malí spolu zpívají, hrají, tancují a radují se. Kéž si tuto příjemnou atmosféru a blízkost vztahů udržíme co nejdéle a rok 2019 začneme opět vzájemnou laskavostí a dobrými skutky.:-)
Marie Kováčová