ÚŘEDNÍ A KONTAKTNÍ HODINY BĚHEM PRÁZDNIN

každé pondělí v čase 8:00 – 12:00 v sídle školy na budově Nábřežní.