Světový den laskavosti – dobrovolná sbírka

Žáci 9. ročníku se zapojili do Světového dne laskavosti a uspořádali dobrovolnou sbírku, která se koná na ZŠ Nábřežní – kabinet českého jazyka a to od pondělí 22. 10.  do pátku 9. 11. 2018. Vybrané věci předají 13. 11. 2018 paní M. Harbichové z Jesenických tlapek.

Letáček: Den laskavosti

Pt