Slavnostní přivítání prvňáčků

Tak nám to začalo!

2. 9. 2019 jsme slavnostně pasovali 70 prvňáčků na školáky na obou budovách naší školy. Prvňáčky přivítal a pasoval pan král – ředitel školy, pan Dominik Liberda a také přišla popřát hodně zdaru, úspěchů a trpělivosti rodičům i žákům paní starostka Zdeňka Blišťanová.

Na budově Průchodní jsme pasovali do I. A 21 žáků, na budově Boženy Němcové do I. B 19 žáků, do I. C 19 žáků a také I. M, třídu s Montessori výukou, která přivítala 8 prvňáků a 3 druháky.

Přejeme rodičům, žákům i pedagogickým pracovníkům hodně sil, trpělivosti a zdraví v novém školním roce.