Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy

Ředitel Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace rozhodl v souladu §47, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhovět žádosti o zařazení do přípravné třídy v Základní škole Jeseník, příspěvkové organizaci níže uvedeným uchazečům:

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ