PROVOZ ZŠ JESENÍK od 14. – 23. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády o přijetí krizových opatření

omezuje vláda s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

STRAVA

Od čtvrtka 15. 10. 2020 mohou žáci naší školy využít možnost školního stravování. Výdejní místo pro všechny zájemce bude na pracovišti Průchodní v centru města. Ostatní jídelny nebudou v provozu.
11:30 – 12:00 výdej do jídlonosičů s sebou
12:00 – 13:00 výdej obědů v jídelně za platných hygienických nařízení

V případě zájmu o odběr je nutné obědy na jednotlivé dny nahlásit přes portál www.strava.cz předchozí pracovní den nejpozději do 13:30.

DISTANČNÍ VÝUKA

Dle novely školského zákona  je při mimořádných situacích stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat. S touto povinností souvisí také omlouvání žáka při neúčasti na online nebo offline distanční výuce a klasifikace jeho práce.

Žáci (i rodiče) budou informováni o online výuce prostřednictvím Edookitu. V rozvrhu budou zveřejněny pouze vyučovací hodiny spojené s online synchronní výukou (videokonferencí). Zároveň budou žáci vzděláváni online skrze úkoly zadané vyučujícími v Edookitu (sekce „domácí úkoly“) a nebo offline při nemožnosti zapojit se do online výuky. Prioritu pro distanční výuku dostanou tyto předměty: Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk.

Žákům 2. stupně byly zaslány přihlašovací údaje do služby G-SUITE. Žákům 1. stupně, budou přihlašovací údaje zaslány do 14.10. do 16:00 hod. Bez této služby není možné účastnit se videokonferencí a využívat související výukové nástroje. Žáci, kteří nemají podmínky nebo neudělili souhlas, se budou hlásit vyučujícím k vyzvednutí práce na sekretariátu školy (Nábřežní) a to v úředních hodinách Po – Pá od 8:00 do 12:00hod dle instrukcí třídních učitelů.

V Dodatku školního řádu č. 1: O distančním vzdělávání naleznete podrobný přehled pravidel souvisejících s distančním vzděláváním.