Projektový týden ZE-MĚ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v příštím týdnu je pro žáky 2. stupně připraven projektový týden ZE-MĚ, kterým si klademe za cíl jednak přiblížit žákům problematiku ochrany životního prostředí (každoročně pořádáme projektový Den Země), a současně cítíme intenzivní potřebu alespoň na jeden týden změnit zaběhlý způsob distanční výuky. Věříme, že tato změna může přinést novou motivaci a psychický odpočinek pro naše žáky.

Motivační video pro žáky můžete ZHLÉDNOUT ZDE

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost zajistit samotestování žáků v prostorách školy.

Pokud bude během projektového týdne probíhat skupinová konzultace ve škole, bude nutné testování tzv. samoodběrem Ag testy za dohledu proškolených pracovníků školy.

Testování aktuálně probíhá testy Singclean (viz videonávod). Žáci mohou po domluvě využít i vlastní AG testy ze seznamu certifikovaných testů. V případě zájmu je nutné předem zaslat informaci vedoucímu týmu o druhu a výrobci testu.

Testování se netýká individuálních konzultací

 

Testování se neprovádí u osob

  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních https://testovani.edu.cz/

 

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

V základní škole jsou žáci a všichni zaměstnanci povinni nosit respirátor nebo (pouze v případě žáků) chirurgickou roušku dle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.