Projektový týden ZE-MĚ

Vše odstartovalo motivační video z dílny pedagogů 2. stupně, jehož cílem bylo vyburcovat žáky k účasti na misi ZE-MĚ 2021, což byl název projektu k připomínce každoročního výročí Dne Země. Mimo hlavní téma projektu – záchrana planety Země – provázela žáky celý týden i vedlejší příběhová linka Anonymous – která měla zpříjemnit a ozvláštnit distanční formu projektu.
V motivačním videu došlo během reportáže o blížící se ekologické apokalypse ke ztrátě spojení s naší paní učitelkou, která zrovna varovala před blížící se katastrofou. Pro odvrácení této katastrofy byly sestaveny specializované jednotky z řad žáků (Kreativci, Angličtináři, Ruštináři, Zeměpisci, Přírodopisci, Zdravovědci, Materiály, 3D tisk a Média) a se svými týmovými lídry (pedagogy) měly za úkol spolupracovat s tajnou organizací Anonymous – která se průběžně nabourávala k jednotlivým skupinám a zanechávala indicie a úkoly, které měly vést nejen k nalezení paní učitelky, hlavně pak k odvrácení blížící se přírodní katastrofy. Anonymous vše pečlivě sledovali a zaznamenávali veškeré dění – tak, aby i v distanční podobě došlo k co největšímu propojení všech žáků.
Během celého týdne si žáci v jednotlivých týmech mohli vyzkoušet mnoho zajímavých úkolů, na které ani při běžné prezenční výuce nezůstává moc prostoru. Za dodržení všech protiepidemických opatření se žáci v malých skupinách mohli vydat do přírody, do laboratoře, ke 3D tiskárnám, do dílen, zkrášlit areál školy, natočit videa a reportáže, aby vše mohlo vyvrcholit historicky prvním online streamem školy, během kterého se veškerá tvorba žáků prezentovala v souhrnných videích jednotlivých skupin. A protože žáci intenzivně spolupracovali, odměnou jim nakonec bylo i odhalení linky Anonymous.
Jelikož jsou ekologická témata čím dál více aktuální a potřeba intenzivní ochrany naší přírody neustálé sílí, byli jsme rádi, že můžeme propojit příjemné s užitečným a žáky zábavnou formou upozornit na stoupající důležitost tématu.
Závěrem patří poděkování všem pedagogům za skvělou organizaci projektu v nové a velmi netradiční podobě.