Projektové vyučování – Den s knihou

Kolektivy dětí 5. C a 5. D prožily společně příjemný den v podzimní přírodě. Oživily si své znalosti o
změnách, které podzim přináší. Potom společně navštívily novou městskou knihovnu. Každý měl
možnost vybrat si knihu, která ho zaujala a na chvíli se začíst mezi řádky.
Ve třídě jsme společně pokračovali ve čtenářských dílnách, prezentovali jsme své nejoblíbenější knihy, autory a ilustrátory.
Den s knihou jsme si příjemně užili.
Třídní učitelky Šárka Bernatíková a Jana Kozlová