PROJEKT ABECEDA PENĚZ ve IV. C a V. D

Smyslem tohoto projektu bylo naučit děti hospodařit s financemi formou prožitku, pracovat v terénu, společně plnit úkoly a překonávat překážky, nést určitou zodpovědnost. Děti si založily fiktivní firmu, vymyslely si její název, zvolily ředitele firmy, tým ekonomů, reklamu výrobků a prodeje. Zamýšlely se nad výrobky, které se budou snažit prodat na jarmarku. Postupně jsme realizovali jejich výrobu a tím si vydělali peníze na školní výlet.
V rámci komunitního kruhu děti hodnotily celý projekt a také navzájem svou práci. Měly prostor upřímně si říci, co se jim líbilo, případně co by udělaly jinak. Projekt jim připadal zajímavý, zábavný, ale také náročný na přípravu. Měly radost z vydělaných peněz, ale přiznaly, že vydělat si peníze není snadné. Zajímavé bylo i jejich hodnocení samotného prodeje. Uvědomily si, že i práce s lidmi je velmi různorodá.

Děkujeme všem, kteří naši akci podpořili
žáci IV. C, V. D a třídní učitelky