Připomínáme si 30. výročí sametové revoluce

Žáci 9. A a 9. B se ve čtvrtek 14.11.  vypravili do Vlastivědného muzea Jesenicka na komentovanou výstavu  s názvem Nebyli jsme sami. Dozvěděli se od  historika muzea, pana Mately,  zajímané informace o českém a polském disentu  (vzájemném potkává v našem regionu – např. na Borůvkové hoře nebo na Biskupské kupě) a o celorepublikovém i regionálním  průběhu  listopadových událostí  před 30 lety.

Výstava Střípky revoluce

V pátek 15.11.  začala 3. vyučovací hodina trochu netradičně – ze školního rozhlasu se ozvalo – Ať mír dál zůstává s touto krajinou, zloba, závist, zášť ať už pominou…. Modlitba pro Martu byla vybrána záměně. Právě slova písně od Marty Kubišové často zaznívala na Letenské pláni  před 30 lety, kdy probíhalo  v naší zemi období tzv. sametové revoluce, jejíž začátek  si budeme připomínat v neděli  17. 11. státním svátkem – Dnem studentů.  Studenti stávkou na Národní třídě v Praze nastartovali proces politických změn, které nám  přinesli vytouženou svobodu a demokracii.  S listopadovými  událostmi roku 1989  mají žáci, ale i rodiče možnost se víc seznámit díky interaktivní výstavě s názvem Střípky revoluce, která je  umístěna v prostoru u jídelny. Prostřednictvím  zvukových reportáží a záznamů pamětníků  se můžete stát přímými účastníky revoluce i vy, stačí si jen stáhnout aplikaci Festival svobody – návod najdete na prvním plakátu.