Pomáháme Tříkrálové sbírce!

Školní parlament se v letošním roce připojil ke Tříkrálové sbírce. Králové Kašpar, Melichar a Baltazar zazpívali ve všech třídách pracoviště Boženy Němcové, a seznámili spolužáky s významem tohoto svátku. Kdo přispěl do kasičky, byl obdarován malým dárkem. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to především v regionech, kde sbírka probíhá. Než králové opustili třídu, zanechali pro rok 2020 znamení na dveřích.