Pohádka O řepě

Děti z 1. C hrály pohádku O řepě pro starší  děti z 2. C.