PF 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

předně bych rád poděkoval za neobyčejnou spolupráci v uplynulém kalendářním roce. Pro mnohé z Vás to nejspíš byl rok na hranici, nebo dokonce za hranicí, osobních možností a komfortu. Všichni si přejeme, aby rok 2021 nebyl takový a aby již přinesl více jistot a klidu do našich životů.

Ať už ale bude jakýkoli, dovolte mi popřát Vám jej prožít naplno, s vděčností za vše dobré a s výbavou pro vše náročné, co přinese. Osobně mě v uplynulém roce inspirovala myšlenka, která vyústila v krásný žákovský projekt Můj Superhero: „Až přijde hrdina, zjistíme, že byl celou dobu tady.“ — Charles Bukowski, Ať máte kolem sebe především dostatek těchto „všedních“ hrdinů nebo se jimi pro druhé sami stanete.

Vše dobré Vám přeje Dominik Liberda, ředitel školy