Papírožrouti a plastožrouti

„Mami, tati, kam tohle patří?“ „No přeci do plastu!“…. Třídění odpadu patří k dobrému vychování, stejně jako pozdravit, poprosit, poděkovat. Recyklovat bychom měli doma, venku, v práci i ve škole! Všichni se přeci chceme cítit dobře v prostředí, ve kterém žijeme!?!

A když jsou nohy příliš líné na to, aby ve škole došly na chodbu k třídícím košům, pak je zapotřebí, zapojit ruce a hlavu, přizvat kamarády, třídní učitele, popustit uzdu fantazie a vytvořit si do třídy vlastní „žrouty“ odpadu.

Již od září probíhala na naší škole soutěž třídních kolektivů s názvem „Vytvořte papírožrouta a plastožrouta“, díky které bychom chtěli zlepšit stav recyklace odpadu na škole. Akci finančně podpořil Olomoucký kraj z Programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 a firma Cleanlife. Dvě vítězné třídy, tedy 5. C s třídní učitelkou Mgr. Šárkou Bernatíkovou a 8.A s třídní učitelkou Mgr. Alžbětou Červenou tak vyhráli výlet do Centra ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov v Horce nad Moravou (7.11. 2019) s ekologicky zaměřenými programy – Jak vzniká papír, ve kterém žáci objevili, na co všechno se papír používá v každodenním životě, kde a z čeho papír vzniká a samy si také vyrobili vlastní ruční papír. Program Tričko! seznámil žáky s environmentálními a sociálními důsledky výroby oblečení, které nosíme a konkrétními možnostmi řešení těchto negativních dopadů.

Velké poděkování patří všem žákům ZŠ Jeseník, kteří se této soutěže zúčastnili a také jejich učitelům, kteří jim pomáhali.