Montíci na Emku

V rámci projektu IKAP navštívila Montessori třída dílny Střední průmyslové školy Jeseník. Žáků se ujali mistři dílen a studenti prvního ročníku. Děti stavěly ze stavebnice Teifoc, kde měly možnost namíchat si vlastní maltu a poté stavěly z „opravdových“ malých cihel „skutečné“ malé domy, mosty, přístřešky… 

Zatímco zedníci stavěli, druhá polovina třídy montovala stavebnici Merkur, ovládala vláčkodráhu, a dokonce se podařil zprovoznit i malý model parního stroje. Žáci měli možnost nahlédnout i do učeben s robotickými modely a  3D tiskárnou. Tu by si rádi vyzkoušeli při další návštěvě. Několik osmiletých studentů je přesvědčeno, že by se v budoucnu na této škole rádi vzdělávali.