Modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II

Naše škola se může nově pochlubit moderním vybavením pro výuku informačních technologií, cizích jazyků a přírodních věd. Symbolické otevření nových počítačových učeben proběhlo dnes na pracovišti Boženy Němcové. Modernizace proběhla v učebnách na všech třech pracovištích. Do konce roku dojde ještě k instalaci vertikálních žaluzií, které jsou určeny do počítačových místností a jsou vhodné pro promítání.

Základní informace o projektu:

  • Datum zahájení: 12. 2017
  • Datum ukončení: 12. 2018
  • Celkové způsobilé výdaje: 2 355 105,- Kč
  • Dotace 95 %: 2 237 349,75 Kč
  • Dofinancování – škola 5 %: 117 755,25 Kč

 

Moderní vybavení a zařízení do odborných učeben nacházejících se na všech třech pracovištích školy:

Vybavení digitálními technologiemi

  • 84 kompletních PC sestav se sluchátky
  • 3x reprosoustava na ozvučení místnosti
  • 3x LCD projektor

Vybavení novým funkčním nábytkem

  • 52x stoly k PC
  • 57x kolečkové židle

Součástí projektu pod názvem Celková modernizace vybavení odborných učeben na ZŠ Jeseník II je také úprava zeleně a venkovního prostranství, která se pomalu rozbíhá  ve školním areálu na Nábřežní ulici.