Křeslo pro hosta

Dny 22. a 23. 1. 2020 patřily panu řediteli, který zavítal mezi naše páťáky. Pomocnou rukou mu byli 4 žáci devátého ročníku, navštěvující klasickou třídu, a také třídu se sportovním zaměřením.
Díky této akci měly děti možnost projevit svá očekávání, a také obavy s přechodu na druhý stupeň. Na poznatky reagovali zmínění deváťáci spolu s panem ředitelem. Vyřčené otázky byly nejrůznějšího charakteru, většinou se týkaly nových předmětů, přípravy na vyučování a vztahů mezi staršími spolužáky. Děti, které se rozhodnou pro navazující vzdělávání na druhém stupni naší školy, se mohou těšit např. na nový systém skříněk, bufet, stěhování tříd i nové předměty např. chemii.
Přejeme našim páťákům spoustu úspěchu v nadcházejících letech!