Křeslo pro hosta na BN

Ve středu 14. listopadu zavítal mezi žáky 5. ročníku pan ředitel naší školy se čtyřčlennou skupinou žáků 8. a 9. ročníku. V rámci setkání Křeslo pro hosta se společně snažili rozptýlit případné obavy páťáků  z přechodu na 2. stupeň naší školy. To se jim určitě podařilo, z rozhovoru vyplynula spousta otázek, které byly vždy ochotně zodpovězeny.

Hana Pecinová